Stelt een technische cookie in die registreert dat u uw toestemming weigert, u wordt niet opnieuw gevraagd.

Verwijdert de toestemmingscookie uit uw browser.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.

• Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij u uit wat wij bij 2day ICT doen met informatie die wij over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.2dayict.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.   

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam contactpersoon

• (Zakelijk) telefoonnummer

• (Zakelijk) e-mailadres

• Organisatienaam (optioneel)

• Betaalgegevens

• Factuurgegevens

• Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

 Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van website verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk statistisch onderzoek doen en onze website verbeteren.

Contact

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail, het contactformulier of via de chatfunctie.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam

• (Zakelijk) e-mailadres

• (Zakelijk) telefoonnummer

• Organisatienaam (optioneel)

• Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

2day ICT deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

• wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

• dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

• u hier toestemming voor geeft;

• wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

• wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

• Cookie leveranciers (zie graag de cookietabel hieronder)

• IT-leveranciers en -dienstverleners

• Ons gehost e-commerce platform

• Online tools voor examinering en evaluatie

• Bezorgdienst

• Betaling dienstverleners (en incassobureau)

• Consultants

• Evenement organisaties en locaties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan 2day ICT uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 2day ICT doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

• logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

• beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

• doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

• Facebook (privacyverklaring)

• Twitter (privacyverklaring)

• LinkedIn (privacyverklaring)

• Instagram (privacyverklaring)

Gebruik cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);

• gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

• IP-adres

• Cookie-ID

• Applicatie- en klikgedrag

• Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 


Stelt een technische cookie in die registreert dat u uw toestemming weigert, u wordt niet opnieuw gevraagd.

Verwijdert de toestemmingscookie uit uw browser.

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.